Aby przygotować kasę fiskalną do działania potrzebujemy od Państwa natępujących informacji:

1. Treść nagłówka kasy który będzie się pojawiał na początku każdego paragonu i raportu.

Nagłówek musi zawierać nazwę firmy jaka istnieje we wpisie do ewidencji oraz adres miejsca instalacji kasy

2. Numer NIP firmy.

3. Lista kodów które określają towary i usługi które będą rejestrowane na kasie fiskalnej.

 

Przykładowa lista dla kasy zainstalowanej w zakładzie mechaniki pojazdowej

oraz przykład dla salonu fryzjerskiego

Kod Towaru EAN jest to liczba jaką musimy wcisnąć na kasie fiskalnej aby wybrać towar lub usługę do sprzedaży

Nazwa towaru lub usługi w zależnośći od modelu kasy może zawierać 18 lub 40 znaków

Stawka PTU to literowy kod określający wartość stawki VAT jaka zostanie przypisana do danej pozycji i przedstawia się następująco :

A  - 23% , B - 8% , C - 0% , D - 5% , G - ZW (zwolnione z vat)